Hosting
Xem chi tiết
Start

- Hosting SSD tốc độ cao, uptime 24/7 - 99%

- Giá cả phù hợp với nhu cầu của mợi người.

- Có nhiều giói khác nhau theo nhu cầu của quý khách hàng.

- Hỗ trợ tận tình và lâu dài

45.000 đ

- Hosting SSD tốc độ cao, uptime 24/7 - 99%

- Giá cả phù hợp với nhu cầu của mợi người.

- Có nhiều giói khác nhau theo nhu cầu của quý khách hàng.

- Hỗ trợ tận tình và lâu dài

Xem chi tiết
Silver plus

- Hosting SSD tốc độ cao, uptime 24/7 - 99%

- Giá cả phù hợp với nhu cầu của mợi người.

- Có nhiều giói khác nhau theo nhu cầu của quý khách hàng.

- Hỗ trợ tận tình và lâu dài

65.000 đ

- Hosting SSD tốc độ cao, uptime 24/7 - 99%

- Giá cả phù hợp với nhu cầu của mợi người.

- Có nhiều giói khác nhau theo nhu cầu của quý khách hàng.

- Hỗ trợ tận tình và lâu dài

Xem chi tiết
Gold

- Hosting SSD tốc độ cao, uptime 24/7 - 99%

- Giá cả phù hợp với nhu cầu của mợi người.

- Có nhiều giói khác nhau theo nhu cầu của quý khách hàng.

- Hỗ trợ tận tình và lâu dài

95.000 đ

- Hosting SSD tốc độ cao, uptime 24/7 - 99%

- Giá cả phù hợp với nhu cầu của mợi người.

- Có nhiều giói khác nhau theo nhu cầu của quý khách hàng.

- Hỗ trợ tận tình và lâu dài

Xem chi tiết
Platinum

- Hosting SSD tốc độ cao, uptime 24/7 - 99%

- Giá cả phù hợp với nhu cầu của mợi người.

- Có nhiều giói khác nhau theo nhu cầu của quý khách hàng.

- Hỗ trợ tận tình và lâu dài

140.000 đ

- Hosting SSD tốc độ cao, uptime 24/7 - 99%

- Giá cả phù hợp với nhu cầu của mợi người.

- Có nhiều giói khác nhau theo nhu cầu của quý khách hàng.

- Hỗ trợ tận tình và lâu dài

Đông Á

Chủ TK : NguyễnThanh Nam

Chi nhánh CưMgar Đắk Lắk

STK : 0102805930

VietComBank

Chủ TK : NguyễnThanh Nam

Chi nhánh BMT Đắk Lắk

STK : 0231000642497

Vietinbank

Chủ TK : Nguyễn xxx

Chi nhánh P.Eatam.BMT

STK : 000000000

Ngân Hàng ACB

Chủ TK : Nguyễn xxx

Chi nhánh P.Eatam.BMT

STK : 000000000

Cài đặt

Liên hệ ngay